Zakończenie kursów języka angielskiego

Maj 9, 2015

Szanowni Doktoranci, 

W związku z zakończeniem realizacji kursów językowych dla doktorantów w całym projekcie  "Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii" przypominamy o konieczności  zwrotu książek językowych wypożyczonych Państwu przez Biuro Projektu.

Książki należy zwracać do Biura od poniedziałku do piątku w godz. 7-15:

Wydział Chemiczny 
Budynek "Chemia B" , pok. 4 (Parter)
tel. 058 347 19 93

Projekt "Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii"
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego