Zakończenie kursów języka angielskiego w semestrze letnim 2012/2013

Lipiec 5, 2013

Szanowni Państwo,

W lipcu 2013 roku zostaną zakończone zajęcia z języka angielskiego w roku akademickim 2012/2013. Zajęcia odbywały się w ramach 9 grup, zaś uczestniczyło w nich 86 doktorantów (wg zapisów z lutego 2013). Na ostatnich zajęciach doktoranci otrzymają certyfikaty zaliczenia semestru*. Osoby, które z różnych względów nie mogą odebrać należnego im certyfikatu są proszone o odbieranie ich w Biurze Projektu. Certyfikaty dostępne będą od sierpnia 2013.

Już w tej chwili planujemy, że nowa edycja zajęć z języka angielskiego dla doktorantów rozpocznie się pod koniec października 2013, kiedy definitywnie skończy się rekrutacja na I rok studiów doktoranckich. Będziemy o tym Państwa informować na bieżąco e-mailami i na stronie Projektu.

 

*) pod warunkiem osiągnięcia 50% frekwencji i zdania egzaminu

Projekt "Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii"
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego