Zadanie 6 – Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć „soft-skills” dla doktorantów

W ramach Projektu planuje się przeprowadzenie dla wszystkich doktorantów 540 godzin zajęć (w blokach po 15-30 godzin) doskonalących tak zwane "soft skills", czyli umiejętności dodatkowe (np. jak przygotowywać i pisać prace naukowe, przygotowywanie wniosków grantowych, przygotowywanie projektów, kosztorysowanie projektów, ochrona własności intelektualnej i patentowej, korzystanie z literaturowych i patentowych baz danych itp.).

Do tej pory odbyły się następujące zajęcia:

 1. Literaturowe bazy danych
 2. Prawo patentowe
 3. The Craft of Scientific Communication
 4. Chemical abstracts
 5. Open Access
 6. Pisanie wniosków grantowych i stypendialnych w zakresie nauk ścisłych
 7. Pisanie publikacji naukowych w zakresie chemii/biotechnologii
 8. Pisanie publikacji naukowych w zakresie informatyki/elektroniki
 9. Badania na zwierzętach laboratoryjnych
 10. Bussines letters in English
 11. Pisanie publikacji naukowych w zakresie fizyki
 12. Literaturowe bazy danych
 13. Research Methodology for PhD students
 14. Scientific writing
 15. The Craft of Scientific Communication
 16. Modern Didactic Techniques and Technologies

W przygotowaniu są kolejne bloki zajęć. W tej sekcji będą zamieszczane wszystkie informacje dotyczące zbliżających się zajęć "Soft-skills".

Projekt "Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii"
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego