Zajęcia soft-skills z zakresu ochrony własności intelektualnej (dla doktorantów WETI)

Marzec 10, 2015

Szanowni Państwo, 

W ramach projektu "Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii" zostaną przeprowadzone zajęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz patentowych baz danych. Zajęcia te są dedykowane doktorantom I roku WETI i są dla nich obowiązkowe. Zajęcia zostaną poprowadzone przez p. Małgorzatę Kluczyk - Rzecznika Patentowego PG. Zajecia te - w wymiarze 10 godz. - realizowane będą w kwietniu 2015 roku (plan i abstrakt poniżej).

W związku z obowiązkowym charakterem zajęć nie będą prowadzone na nie zapisy.

ABSTRAKT I PLAN ZAJĘĆ

 

Projekt "Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii"
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego