Zajęcia Soft-skills z ekonomii

Styczeń 14, 2015

Szanowni Doktoranci,

W ramach projektu „Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii” zostaną przeprowadzone zajęcia soft-skills z zakresu ekonomii przeznaczone dla doktorantów kierunków nieekonomicznych. Zajęcia w wymiarze 15 godzin przeprowadzi dr hab. Jerzy Ossowski z Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Zajęcia będą odbywać się od 2 do 30 marca 2015 roku wg planu zamieszczonego poniżej.

ABSTRAKT I PLAN ZAJĘĆ

Projekt "Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii"
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego