Zajęcia soft-skills „The Craft of Scientific Communication”

Marzec 20, 2015

Szanowni Państwo, 

W ramach projektu „Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii” zostaną zorganizowane zajęcia soft-skills "The Craft of Scientific Communication", które poprowadzone będą przez pracowników IMP PAN. Zajęcia te stanowią powtórzenie bloku realizowanego w 2013 roku i są rozszerzone o nowe treści związane z zagadnieniami dotyczącymi aplikowania o granty badawcze.

Zajęcia w wymiarze 10 godzin zostaną przeprowadzone w maju/czerwcu 2015 roku. Szczegóły zajęć oraz ich plan znajdą Państwo poniżej.

ABSTRAKT ZAJĘĆ

Projekt "Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii"
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego