Zajęcia soft-skills „Research Methodology for PhD students”

Grudzień 16, 2014

Szanowni Doktoranci, 

W ramach projektu "Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii" zostaną zorganizowane zajęcia soft-skills pt. "Research Methodology for PhD students". Zajęcia te są obowiązkowe dla doktorantów I-go roku SD na Wydziale ETI. Zajęcia poprowadzi p. dr Anna Bobkowska (WETI PG) i będą one realizowane w styczniu i lutym 2014 roku. Dla pozostałych uczestników są one nieobowiązkowe.

Poniżej zamieszczamy abstrakt i plan zajęć. Doktorantów I roku WETI prosimy o przesłanie zgłoszeń, ze względu na możliwość wyboru grupy. Każda grupa może mieć liczebność 10-14 osób. Po osiągnięciu tej liczby w danej grupie zapisy zostaną zamknięte. Na zapisy czekamy do 22.12.2014 (poniedziałek).

ABSTRAKT I PLAN ZAJĘĆ

PODZIAŁ NA GRUPY

Projekt "Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii"
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego