Zajęcia soft-skills pt. „Metodyka i techniki prowadzenia zajęć dydaktycznych”.

Listopad 6, 2014

Szanowni Państwo,

W ramach projektu "Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii" prowadzone będą zajęcia soft-skills pt. "Metodyka i techniki prowadzenia zajęć dydaktycznych". UWAGA! Zajęcia te są obowiązkowe dla doktorantów I roku! Zajęcia te (w wymiarze 15 godzin) prowadzone będą w 3 blokach (6+6+3 godziny) przez doświadczonych wykładowców UG oraz AMW w Gdyni. Ze względu fakt, że są to obowiązkowe zajęcia doktoranci I lat ze wszystkich 4 jednostek zostali przypisani do grup (patrz poniżej) i nie ma obowiązku przesyłania zgłoszenia. 

Poniżej znajdą Państwo informację na temat podziału grup i ich planu.

ABSTRAKT I PLAN ZAJĘĆ

PODZIAŁ NA GRUPY

UWAGA! Uczestnicy zajęć, którzy poprzez uczestnictwo w zajęciach, po raz pierwszy będą brali udział w projekcie, są  zobowiązani do dostarczenia do Biura Projektu "InterPhD" dokumentów dotyczących przystąpienia do ww. projektu. Dokumenty znajdą Państwo tutaj.

Biuro Projektu znajduje się w Budynku Chemia "B", pok. nr 4 

Projekt "Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii"
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego