Zajęcia soft-skills „Literaturowe bazy danych”

Listopad 26, 2014

Szanowni Doktoranci, 

W ramach projektu cyklicznie prowadzone są zajęcia soft-skills z zakresu literaturowych baz danych. Zajęcia te prowadzi dr hab. inż. Maciej Bagiński, prof. PG. W tym roku odbywać się one będą w grudniu, zgodnie z planem zamieszczonym poniżej. Zajęcia będą trwać 5 godzin (3 godz. wykład + 2 godz. ćwiczenia).

Gorąco zachęcamy doktorantów, zwłaszcza I roku, do zapisywania się. Umiejętne przeszukiwanie literatury naukowej i dotarcie do przydatnej informacji naukowej jest istotnym elementem pracy naukowej.

Poniżej zamieszczamy opis zajęć oraz dokładny plan oraz formularz zapisów. Na zapisy czekamy do dnia 11 grudnia 2014 (czwartek)

ABSTRAKT I PLAN ZAJĘĆ

Projekt "Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii"
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego