Zadanie 8 – Organizacja staży i szkoleń w ośrodkach zagranicznych

W ramach projektu przewiduje się wypłaty stypendiów wyjazdowych dla samodzielnej kadry naukowo-dydaktycznej (do 2 miesięcy) i doktorantów (do 3 miesięcy), które mają pomóc w zdobyciu wiedzy potrzebnej do wykonywania dydaktyki jak też do prowadzenia badań w takim zakresie i obszarach jaki nie jest dostępny w Polsce. Studenci rekrutowani na te staże muszą wykazać się odpowiednim poziomem już zdobytej wiedzy aby wykazywali potencjał i umiejętności przeniesienia zdobytego know-how do rodzimej uczelni.

Poniżej znajdą Państwo zasady ubiegania się o staże wyjazdowe:

Zasady konkursowe

Projekt "Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii"
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego