Zadanie 3 – Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych

W ramach zadania 3 planuje się przeprowadzenie ok. 18 specjalistycznych 2-3 dniowych warsztatów naukowych. W każdym z nich uczestniczyć będzie ok. 15-25 studentów i kadra dydaktyczna. Warsztaty te będą tematyczne i mają za zadanie pogłębienie wiedzy praktycznej (konsultacje z przemysłem) i teoretycznej w tych zakresach, które nie są objęte w wystarczającym stopniu wykładami kursowymi.

Do tej pory odbyły się następujące warsztaty naukowe:

  1. Podstawy technik nanoskopowych
  2. Dyfrakcja rentgenowska w strukturalnych badaniach materiałowych
  3. Podstawowy kurs otwartego oprogramowania OpenFOAM
  4. Python w zastosowaniach naukowych i inżynierskich
  5. Zanieczyszczenia powietrza: monitoring

Kolejne warsztaty są obecnie w przygotowaniu. Wszystkie aktualne informacje na temat warsztatów znajdą Państwo w sekcji "Szkoły letnie/Warsztaty"
 

Projekt "Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii"
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego