Wyzwanie naukowe „Research issues in Fluid Dynamics”

Kwiecień 14, 2015

W ramach projektu InterPhD, Instytut Maszyn Przepływowych PAN (IMP PAN) podejmuje organizację spotkania w formule wyzwania naukowego, zwłaszcza  dla doktorantów starszych lat (II-IV) z zakresu szeroko rozumianej dynamiki przepływów. Organizatorzy pragną zainteresować spotkaniem doktorantów IMP PAN (ŚSD) z zakresu mechaniki oraz budowy i eksploatacji maszyn, doktorantów chemii (inżynieria chemiczna i procesowa, modelowanie przepływów reaktywnych, itd.), fizyki  (mikro- i nanoprzepływy, struktura płynów złożonych, modelowanie matematyczne procesów transportu oraz nieliniowych układów dynamicznych, itd.), jak również elektroniki i informatyki (metody i urządzenia pomiarowe, algorytmy analizy danych, itd.).

 

Program spotkania w formule „wyzwania naukowego”

Miejsce: Ośrodek Wypoczynkowy „Viva”, ul. Gdańska 34, Jantar (vivajantar.pl)

sb. 20.06.2015

- obiad (od 13:00), wspólne rozpoczęcie spotkania, omówienie zasad przebiegu wyzwania

- praca uczestników w grupach pod opieką doświadczonego badacza (coach, tutor)

- wspólna kolacja z dyskusją, towarzyskie spotkanie integracyjne

nd. 21.06.2013

- śniadanie, praca w grupach (cd.), przygotowanie krótkiej prezentacji, przerwa kawowa

- przedstawienie wybranego tematu i propozycji projektu badawczego każdej z grup, wspólna dyskusja

- ocena projektów, podsumowanie, nagrody

- wspólny obiad (do 15:00), pobyt rekreacyjny

Zapisy dla doktorantów jednostek uczestniczących w projekcie

Doktoranci WCh, WETI i WFTiMS PG oraz IMP PAN (tylko ŚSD) proszeni są o przesyłanie zgłoszeń na adres: interphd@pg.gda.pl do dnia 5 czerwca 2015. Uczestnictwo doktorantów, beneficjentów projektu InterPhD  z ww. wydziałów jest bezpłatne. Koszty udziału (opieka naukowa doświadczonych badaczy, pobyt z pełnym wyżywieniem, itd.) zostaną pokryte z budżetu naszego projektu.

PEŁEN KOMUNIKAT

Projekt "Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii"
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego