Wyniki XXVI rekrutacji na trzymiesięczne staże wyjazdowe

Maj 27, 2015

Szanowni Państwo, 

W dniu 25 maja 2015 Rada Koordynatorów dokonała oceny wniosków o trzymiesięczne wyjazdy stażowe, które wypłynęły w odpowiedzi na XXVI rekrutację. Staże te rozpoczną się w połowie 2015 roku. W ramach konkursu wpłynęło 6 wniosków, z czego zaakceptowanych zostało 4, zaś jeden będzie rozpatrywany w drugiej turze. Stypendystom gratulujemy!

Poniżej znajdą Państwo wyniki rekrutacji.

Wyniki XXVI rekrutacji na trzymiesięczne staże wyjazdowe.

W celu dopełnienia formalności doktorantów (zwłaszcza tych, którzy zaplanowali swój wyjazd na czerwiec) prosimy o pilne zgłoszenie się do Biura Projektu.

Przypominamy, że cały czas (do 29 maja 2015) prowadzony jest dodatkowy nabór na wyjazdy dla doktorantów, w tym doktorantów z I roku.

Projekt "Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii"
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego