Wyniki XXV rekrutacji na staże wyjazdowe dla doktorantów

Marzec 23, 2015

Szanowni Państwo, 

W dniu dzisiejszym (23 marca 2015 roku) Rada Koordynatorów dokonała oceny wniosków o trzymiesięczne wyjazdy stażowe, które wypłynęły w odpowiedzi na XXV rekrutację. Staże te rozpoczną się w I połowie 2015 roku. W ramach konkursu wpłynęło 18 wniosków, z czego zaakceptowanych zostało 16. Stypendystom gratulujemy!

Poniżej znajdą Państwo wyniki rekrutacji.

Wyniki XXV rekrutacji na trzymiesięczne staże wyjazdowe

W celu dopełnienia formalności doktorantów (zwłaszcza tych, którzy zaplanowali swój wyjazd na marzec lub kwiecień) prosimy o pilne zgłoszenie się do Biura Projektu.

Projekt "Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii"
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego