Wyniki drugiej tury XXVI rekrutacji na trzymiesięczne staże wyjazdowe

Czerwiec 3, 2015

Szanowni Państwo, 

W dniu 02.06.2015 roku Rada Koordynatorów rozpatrzyła wnioski doktorantów o trzymiesięczne wyjazdy stażowe, które wypłynęły w odpowiedzi na XXVI rekrutację. Staże te rozpoczną się w połowie 2015 roku. W ramach drugiej tury konkursu wpłynęło 10 wniosków, z czego zaakceptowanych zostało 6. Stypendystom gratulujemy!

Jednocześnie informujemy, że druga tura XXVI rekrutacji była ostatnim naborem na wyjazdy w ramach projektu „Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii”.

WYNIKI XXVI REKRUTACJI (II tura)

Projekt "Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii"
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego