Wykłady profesorów wizytujących w semestrze letnim 2014/2015

AKTUALIZACJA:

Szanowni Państwo,

Z przyczyn od nas niezależnych jesteśmy zmuszeni odwołać wykłady z prof. Yehudą Assarafem w terminie 7-10 września 2015.

O nowym terminie zajęć będziemy Państwa informować w miarę ustalenia go z profesorem.

 

Poniżej przedstawiamy ofertę wykładów profesorów wizytujących w semestrze letnim 2014/2015.

Wykładowca

Tytuł wykładu (abstrakt i plan)

Osoba
zapraszająca

Data wykładów

Formularz zapisów

Prof. Sayani Majumdar

Nanomagnetism and Spintronics

dr hab. inż. Waldermar Stampor

23-27 Marca 2015

ZAPISY ZAKOŃCZONE

Prof. Gregory Jerkiewicz

Topics in Interfacial Electrochemistry and Electrocatalysis

Prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik

13-17 Kwietnia 2015

ZAPISY ZAKOŃCZONE

Prof. Filomena Barreiro

Progress in Green Polymer Composites from Lignin for Multifunctional Applications

Dr hab. inż. Janusz Datta

13-17 Kwietnia 2015

ZAPISY ZAKOŃCZONE

Prof. Truls Eivind Norby

Defects and transport in functional materials

Dr hab. inż. Maria Gazda, prof. nadzw PG

4-8 Maja 2015

ZAPISY ZAKOŃCZONE

Prof. Stephen E Bialkowski

Indirect Optical Absorption Spectroscopy: Photothermal and Photoacoustic Methods for Chemical Analysis and Material Characterization

Prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik

11-15 Maja 2015

ZAPISY ZAKOŃCZONE

Prof. Ilan Riess

Transport of matter and charge in solids

Prof. dr hab. Anna Lisowska-Oleksiak

11-19 Maja 2015

ZAPISY ZAKOŃCZONE

Dr Stefan Janecek, 

Protein design and evolution - focus on amylolytic enzymes

dr hab. inż. Hanna Staroszczyk

18-22 Maja 2015

ZAPISY ZAKOŃCZONE

Dr Adrian Kosowski

Information Dynamics on the Internet

Dr hab. inż. Dariusz Dereniowski

18-22 Maja 2015

ZAPISY ZAKOŃCZONE

Prof. Sally J. Sutton

Shale: Geology, Gas and Oil, Environmental Considerations

Prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik

25-28 Maja 2015

ZAPISY ZAKOŃCZONE

Prof. Andriy Kovalenko

Molecular theory of solvation and its application to chemical and biomolecular systems and nanobiomaterials

Prof. dr hab. Anna Lisowska-Oleksiak

8-12 Czerwca 2015

ZAPISY ZAKOŃCZON

Dr Mohamed Reza Saeb

Structure-properties correlation in ternary polymer systems: Developments and future demands

Prof. dr hab. inż. Józef Haponiuk

8-12 Czerwca 2015

ZAPISY ZAKOŃCZONE

Prof. Robert J. Cava

Crystallography and Structural Solid State Chemistry

Dr hab. inż. Tomasz Klimczuk, prof. nadzw. PG

8-11 Czerwca 2015

ZAPISY ZAKOŃCZONE

Prof. Rob Duchateau 

From an accidental discovery to the industrial production of polyolefins

dr hab. inż. Lidia Jasińska-Walc

16-22 Czerwca 2015

ZAPISY
ZAKOŃCZONE

 

Projekt "Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii"
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego