Wykłady profesorów wizytujących – semestr zimowy 2014/2015

OFERTA WYKŁADÓW PROFESORÓW WIZYTUJĄCYCH NA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015

UWAGA! Z przyczyn od nas niezależnych wykład prof. Tylera McQueen'a "Emergent Materials by Design: From Superconductors to Topological States" planowany na 12-16 Stycznia 2015 został odwołany. O nowej dacie wykładu (w semestrze letnim) poinformujemy Państwa w osobnym komunikacie.

Lp. 

Wykładowca

Tytuł wykładu (abstrakt i plan)

Osoba
zapraszająca

Data wykładów

Formularz
zapisów

1.      

Dr. Manoranjan Misra

Titania Nanotubes for Energy, Environment and Sensor Applications

prof. Jan Hupka (WCh)

6-10 Października 2014

ZAPISY 
ZAKOŃCZONE

2.      

Dr. Wolfgang Vautz

Ion Mobility Spectrometry

prof. Jacek Namieśnik (WCh)

12-17 Października 2014

ZAPISY 
ZAKOŃCZONE

3.      

Prof. Yehuda G. Assaraf

Novel mechanisms of multidrug resistance to cancer chemotherapeutics and anti-infective agents

prof. Andrzej Składanowski (WCh)

14-16 Października 2014

ZAPISY 
ZAKOŃCZONE

4.      

Prof. Ewelina Hankiewicz

Physical aspects of new materials and nanostructures

prof. Wojciech Sadowski (WFTiMS)

27-31 Października 2014

ZAPISY 
ZAKOŃCZONE

5.      

Dr. Marco Milanesio

X-ray Powder Diffraction: fundamentals and applications in Materials Science

dr hab. inż. Anna Dołęga (WCh)

12-16 Stycznia 2015

ZAPISY 
ZAKOŃCZONE

6.      

Prof. Arantxa Eceiza

Nanocomposites and bionanocomposites

dr hab. inż. Janusz Datta (WCh)

19-23 Stycznia 2015

ZAPISY 
ZAKOŃCZONE

7.

Prof. Yann Garcia

Recent progress on thermo and photo(spin) switching of molecular nanomaterials Prof. dr hab. inż. Gerard Śliwiński (IMP PAN) 26-30 Stycznia 2015 ZAPISY ZAKOŃCZONE

8.

Dr Piotr Dudek

Brain Inspired Circuits and Systems

dr hab. inż. Stanisław Szczepański, prof. nazdw. PG

 9-13 Lutego 2015

ZAPISY ZAKOŃCZONE

 

DOTYCHCZASOWE DZIAŁANIA

W ramach zadania nr 9 zakłada się wypłatę stypendiów dla 96 profesorów wizytujących. Każdy z nich podczas wizyty na Politechnice Gdańskiej lub IMP PAN przeprowadzi 15-godzinny wykład dla doktorantów. Do Czerwca 2014 roku w ramach Projektu na PG lub w IMP PAN odbyło się 76 wizyt. Spis wszystkich wizyt dostępny jest w dziale opisującym zadania w projekcie. Kolejny konkurs na profesorów wizytujących w ramamch projektu jest planowany na zimę 2015.

Projekt "Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii"
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego