Warsztaty „On the borderline of chemistry and biology”

Listopad 25, 2014

Szanowni Doktoranci, 

W ramach projektu "Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii" w semestrze zimowym roku akademickiego 2014/2015 planowane są warsztaty "On the borderline of chemistry and biology". Zajęcia poprowadzi dla Państwa prof. Paweł Kafarski z Politechniki Wrocławskiej Zajęcia (w wymiarze 15 godzin) planowane są od 15.12.2014 do 19.12.2014.

Poniżej zamieszczamy abstrakt i dokładny plan zajęć.

ABSTRAKT WARSZTATU

Projekt "Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii"
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego