Warsztat: „Python w zastosowaniach naukowych i inżynierskich”

Marzec 17, 2015

Szanowni Doktoranci, 

W ramach projektu Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii”  zostanie zorgranizowany warsztat: „Python w zastosowaniach naukowych i inżynierskich”. Warsztat ten stanowić będzie powtórkę i rozszerzenie bloku realizowanego w roku 2011. 

Zajęcia w wymiarze 18 godzin realizowane będą w kwietniu i maju 2015 i poprowadzi je dr inż. Kamil Szewc z IMP PAN. Abstrakt i plan zajęć, jak również formularz zapisów na warsztaty znajdą Państwo poniżej.

Na zapisy czekamy do dnia 6 kwietnia 2015 (poniedziałek). - UWAGA! Ze względu na osiągnięcie pułapu maksymalnej liczby osób, zapisy zostały zamknięte!

ABSTRAKT I PLAN ZAJĘĆ

Projekt "Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii"
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego