Warsztat „Nowoczesne technologie cienkowarstwowe – wytwarzanie, zastosowania”

Maj 13, 2015

Szanowni Doktoranci, 

W ramach projektu "Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii" na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej zostanie zorganizowany warsztat pt. Warsztat „Nowoczesne technologie cienkowarstwowe – wytwarzanie, zastosowania”. Zajęcia poprowadzą pracownicy Centrum Nanotechnologii PG oraz firmy Instytutu Fizyki PAN.

Zajęcia w wymiarze 15 godz. odbędą się w dniach 2-8 lipca 2015. 

ABSTRAKT I PLAN ZAJĘĆ

 

Projekt "Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii"
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego