Warsztat „Metody badań środowiska regionów transgranicznych”

Maj 26, 2015

Szanowni Doktoranci,

W ramach projektu "Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii" zostanie zorganizowany warsztat pt. Warsztat „Metody badań środowiska regionów transgranicznych”. Warsztat realizowany będzie w stacji naukowej w Guciowie (Roztocze). Zajęcia poprowadzą pracownicy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Współorganizatorem warsztatu jest prof. Żaneta Polkowska z Wydziału Chemicznego PG.

UWAGA! Dojazd, zakwaterowanie i wyżywienie płatne przez uczestników.

Abstrakt i tematykę zajęć oraz formularz zapisów zamieszczono poniżej. Na zapisy czekamy do dnia 12 czerwca 2015 (piątek).

ABSTRAKT I PLAN ZAJĘĆ

Projekt "Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii"
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego