Szkoła letnia w ramach konferencji „11th International Symposium on Systems with Fast Ionic Transport” (ISSFIT-11)

Czerwiec 26, 2014

W ramach projektu "Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii" w dniach 25-29 czerwca 2014 zorganizowana zostanie szkoła letnia, która będzie wydarzeniem satelitarnym dla konferencji "11th International Symposium on Systems with Fast Ionic Transport" (ISSFIT-11). Szkoła letnia obędzie się w Gdańsku-Sobieszewie, w ośrodku Orle.

Do najważniejszych celów konferencji ISSFIT należy wspieranie nauki i technologii związanych ze wszystkimi aspektami transportu jonowego i elektronicznej w postaci stałej, będąc międzynarodowym i interdyscyplinarnym forum dla naukowców w tej dziedzinie. Dzięki ISSFIT fizycy, chemicy, naukowcy materiałów mają okazję stworzyć wspólną przestrzeń do dyskusji na temat podstawowych problemów teoretycznych i aspektów technologicznych związanych z obszarami konferencji.

Więcej o wydarzeniu na stronie: http://www.issfit11.eti.pg.gda.pl/

Projekt "Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii"
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego