Szkoła letnia „New diagnostics and materials”

Sierpień 28, 2015

Szanowni Doktoranci,

W dniach 14-15 września br., podobnie jak w latach ubiegłych, zorganizowana zostanie lokalna szkoła letnia z biotechnologii dla doktorantów naszego wydziału. Tematyka szkoły w tym roku to: "New diagnostics and materials". Ze względu na współpracę z Wydz. Chemicznym UG w tym roku w szkole będą również brać udział doktoranci i wykładowcy z UG. Szkoła organizowana jest w ramach projektu InterPhD.

Zachęcamy wszystkich doktorantów naszego wydziału do udziału w tej szkole. Projekt InterPhD w tym roku kończy się więc jest to jedyna okazja uczestniczyć w działaniach projektu i skorzystać z interesującej oferty szkoleniowej. Dokładny program szkoły został zamieszczony poniżej. Uczestnictwo w szkole jest bezpłatne i będzie obejmować catering.

Na zapisy czekamy do dnia 11 września 2015 (piątek).

Program szkoły letniej

Projekt "Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii"
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego