Szkoła letnia „Molecular aspects of chemotherapy”

Lipiec 30, 2014

Szanowni Doktoranci,

W dniach 25-27 września 2014 (tuż po sesji sprawozdawczej) odbędzie się kolejna edycja szkoły letniej z biotechnologii organizowanej w ramach programu InterPhD co dwa lata. W tym roku tematem szkoły będzie „Molecular aspects of chemotherapy” i będzie ona miała wymiar międzynarodowy. Większość wykładowców będzie spoza Polski.

W ramach szkoły będzie też możliwość przedstawienia posteru lub wystąpienia ustnego (co liczyć może się do różnych stypendiów). Za uczestnictwo w szkole można też będzie zdobyć punkty ECTS. Szkoła będzie odbywać się w Gdańsku i uczestniczyć w niej będą doktoranci także z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, jak również spoza Polski. W związku z tym bardzo zapraszamy wszystkich do udziału w tej szkole, a szczególnie doktorantów związanych z naukami Bio na naszym wydziale.

Szczegółowy program szkoły wraz z zaproszeniem znajduje się TUTAJ.

Chęć uczestnictwa proszę zgłaszać do biura projektu e-mailem: interphd@pg.gda.pl. Na zgłoszenia czekamy do 19 września 2014 (piątek).

Projekt "Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii"
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego