Szkoła letnia „Interfacial phenomena in theory and practice”

Czerwiec 16, 2014

W ramach projektu zorganizowana zostanie szkoła letnia "Interfacial phenomena in theory and practice". Szkoła jest organizowana przez Wydział Chemiczny PG, we współpracy z Biurem Projektu "InterPhD"

Szkoła odbędzie się w dniach 22-26 czerwca 2014 w ośrodku wypoczynkowym "Techno Service" nad kaszubskim jeziorem Sudomie a ich tematem przewodnim będą zjawiska międzyfazowe w teorii i praktyce.

Podobnie jak w latach ubiegłych, uczestnicy wysłuchają wykładów zaproszonych pracowników naukowych oraz prezentacji doktorantów i magistrantów. Szkoła letnia umożliwi nawiązanie współpracy, wymianę doświadczeń, podjęcie dyskusji w gronie specjalistów z wielu dziedzin naukowych powiązanych wspólną tematyką oddziaływań w obszarach międzyfazowych.

Więcej informacji o imprezie znajdą Państwo na stronie: http://www.pg.gda.pl/chem/sudomie/

Projekt "Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii"
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego