Szkoła Letnia IMP PAN „Multiphase Flows”

Kwiecień 14, 2015

Instytut Maszyn Przepływowych PAN (IMP PAN) podejmuje organizację Szkoły Letniej „Multiphase Flows” w połączeniu z kolejnymi Warsztatami Wielofazowymi „Modelowanie przepływów wielofazowych w układach termochemicznych”. Poruszana na spotkaniu tematyka obejmuje zagadnienia z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej, energetyki oraz szeroko rozumianej mechaniki płynów. Może ona także zainteresować doktorantów fizyki (struktura płynów złożonych, mikro- i nanoprzepływy, modelowanie matematyczne procesów transportu, itd.), jak również elektroniki i informatyki (metody i urządzenia pomiarowe, algorytmy analizy danych, itd.).

Szkoła Letnia obejmie 6 tematów wykładów w języku angielskim, które przygotowali zaproszeni goście z kraju i zagranicy. Tym niemniej, jeśli ktoś z Państwa pragnie jeszcze zgłosić doniesienie naukowe do części Warsztatowej spotkania, dotyczące podejmowanych prac (szczególnie tych w toku) w zakresie szeroko rozumianych przepływów wielofazowych, do prezentacji na sesji plakatowej, to prosimy o pilny kontakt z Organizatorami (e-mail: ww15@imp.gda.pl najpóźniej do 30 kwietnia br.).

Czas i miejsce Szkoły Letniej

od czw. 18.06 godz.13:00, IMP PAN w Gdańsku, ul. Fiszera 14 (wieczorem przejazd do Jantara)

do sb. 20.06 godz.14:30, Ośrodek Wypoczynkowy „Viva”, ul. Gdańska 34,82-107 Jantar (vivajantar.pl)

Planowany jest transport Uczestników autokarem do/z Jantara.

Zapisy dla doktorantów jednostek uczestniczących w projekcie (ZAMKNIĘTE w dniu 22 maja 2015).

PEŁEN KOMUNIKAT

Projekt "Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii"
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego