Rozszerzenie zajęć „soft-skills” w projekcie AdvancedPhD na obszar „Nowoczesne Technologie”

Wrzesień 17, 2015

Szanowni Doktoranci,

Z uwagi na kończący się we dn. 30.09.2015 projekt "Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w  zakresie nowoczesnych technologii" (Projekt „InterPhD”) rada koordynatorów projektu „Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020” (Projekt „Advanced PhD”) postanowiła rozszerzyć zakres oferowanych w ramach projektu zajęć „soft-skills” na - do tej pory wyłączony z tego zadania - obszar „Nowoczesne technologie”.

W związku z powyższym doktoranci wydziałów: Chemicznego, Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki oraz Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej będą mogli od października b.r. uczestniczyć w zajęciach „soft-skills” oferowanych w ramach projektu „Advanced PhD” pod warunkiem, że nie brali wcześniej udziału w tym samym przedmiocie oferowanym w ramach projektu „InterPhD”.

Oferta zajęć soft-skills na semestr zimowy 2015/16 dostepna jest tutaj.

Projekt "Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii"
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego