Rekrutacja na wyjazdy zagraniczne dla samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych

Maj 26, 2015

Szanowni Państwo, 

Ogłaszamy kolejną rekrutację na wyjazdy stażowe dwumiesięczne samodzielnych pracowników dydaktyczno-naukowych wydziałów biorących udział w projekcie (WCh, WETI, WFTiMS, IMP PAN), które muszą zakończyć się do 20 września 2015.

W ramach konkursu zostanie przyznane stypendium wyjazdowe w wysokości 26 tys. zł, które służyć ma pokryciu kosztów przejazdu, utrzymania na miejscu i ubezpieczenia oraz ewentualnych opłat za uczestnictwo w szkoleniach (jeżeli takie będą). Uściślone zasady konkursowe (z lutego 2013), jak też dokumenty jakie należy składać znajdą Państwo poniżej.

Prosimy wszystkich zainteresowanych o przesyłanie zgłoszeń według w/w zasad i formularzy do Biura Projektu w wersji papierowej (Wydział Chemiczny PG, Biuro Projektu, Chemia B, pok. 4 - można pocztą wewnętrzną) i jednocześnie elektronicznie na adres interphd@pg.gda.pl do 12 czerwca 2015 r. (piątek). Zgłoszone kandydatury zostaną rozpatrzone przez Radę Koordynatorów na pierwszym posiedzeniu po upływie terminu składania wniosków (w połowie czerwca 2015).

Regulamin wyjazdów stażowych dla pracowników (z lutego 2013 r.)

Formularz aplikacyjny o wyjazd samodzielnego pracownika naukowo-dydaktycznego PG lub IMP PAN

Projekt "Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii"
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego