Zadanie 1 – Opracowanie i wprowadzenie nowych przedmiotów w języku angielskim

W ramach projektu zakłada się przygotowanie i przeprowadzenie 40 nowych przedmiotów przygotowanych przez wykładowców Politechniki Gdańskiej lub IMP PAN. Do tej pory przygotowano 28 przedmiotów, z czego 26 zostało już przeprowadzonych. W najbliższym semestrze planowane jest przeprowadzenie kolejnych 2 przedmiotów.

 

Poniżej zamieszczamy abstrakty przedmiotów przygotowanych i przeprowadzonych w ramach Projektu:

2009

 1. Dr hab. inż. Anatol Jaworek - Fundamentals of nanotechnology
 2. Prof. dr hab. inż. Gerard Śliwinski - Optoelectronics
 3. Dr hab. inż. Jarosław Rybicki, prof. PG - Nanomechanical properties of materials: modelling and simulations
 4. Prof. dr hab. Anna Lisowska-Oleksiak - Chemistry of materials for electric energy storage and conversion 
 5. Prof. dr hab. Paweł Horodecki - Quantum cryptography and quantum information
 6. Prof. dr hab. inż. Andrzej Składanowski - Molecular and cellular biology

2010

 1. Prof. dr. hab. inż. Sergey Leble - Topics on modern physics
 2. Dr hab. inż. Krzysztof Giaro, prof. PG - Introduction to Computational Biology
 3. Dr hab. inż. Maria Gazda - Physics of materials
 4. Prof. dr hab. inż. Janusz Badur - Introduction to Continuum Mechanics
 5. Prof. dr hab. inż. Bogdan Zygmunt - Hyphenated techniques. Capabilities, state of the art and trends
 6. Dr hab. inż. Adriana Zaleska, prof. PG - Solid-state and surface chemistry
 7. Dr hab. inż. Dariusz Witt - Introduction to Bioorganic Chemistry
 8. Dr inż. Michał Rewieński - Introduction to Numerical Simulation
 9. Dr inż. Michał Rewieński - Numerical Methods for Partial Differential Equations

2011

 1. Dr hab. inż. Piotr Lampart - Heat, aero and structure dynamics of cogeneration engines
 2. Dr hab. Karol Dziedziul - Stochastic Modeling
 3. Dr hab. inż. Ryszard Jan Barczyński - Dielectric materials properties, measurements, and applications
 4. Dr hab. inż. Maciej Bagiński, prof. PG - Methods in molecular biophysics
 5. Dr hab. inż. Janusz Smulko - Error Analysis and Experiment Planning
 6. Dr hab. inż. Paweł Sachadyn - Essays ssays on human genetics
 7. Dr hab. inż. Jacek Pozorski - Topics in fluid dynamics
 8. Prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski - Advances in Protein Science and Enzymology
 9. Dr hab. inż. Jarosław Rybicki, prof. PG - Mathematics – A Brief Guide for Engineers and Technologists, part 1
 10. Dr hab. inż. Jarosław Rybicki, prof. PG - Mathematics – A Brief Guide for Engineers and Technologists, part 2

2012

 1. Dr hab. inż. Krzysztof Goczyła, prof. PG - Data structures
 2. Dr hab. Magdalena Śliwka-Kaszyńska - Archaelogical and forensic chemistry
 3. Dr hab. inż. Piotr Jasinski - Electrical methods of materials and structures characterization

2013

 1. Dr hab. inż. Agnieszka Bartoszek - Health effects of food components
 2. Dr hab. Karol Dziedziul - Diagnostics of data
 3. Prof. dr hab. inż. Leon Murawski - Advanced amorphous and glassy materials
 4. Dr hab. inż. Jarosław Chojnacki - Selected aspects of modern X-ray structural analysis
 5. Dr hab. inż. Agata Kot-Wasik, prof. PG - Recent trends in sample preparation
 6. Dr hab. inż. Wojciech Toczek - Measurement Science
 7. Dr hab. inż. Anna Dołęga - Coordination chemistry with selected topics in bioinorganic chemistry
 8. Dr hab. inż. Tomasz Klimczuk - Properties of novel materials
 9. Dr hab. inż. Barbara Kościelska - Basics of nanophysics
 10. Prof. dr hab. inż. Janusz Górski - High Integrity Systems
 11. Dr hab. inż. Jerzy Konorski - Noncooperative Distributed Systems
 12. Dr hab. inż. Piotr Płotka - Nanodevices and Their Operation Principles

**************************************************************************************************************************************************************************************************************

W ramach zadania w latach 2010-2012 przeprowadzone zostały 2 remonty sal dydaktycznych:

 • sali 360 w Gmachu Głównym
 • sali 06/08 w Gmachu ETI

Sale te są przeznaczone na zajęcia w ramach studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki zaangażowane w Projekt.

**************************************************************************************************************************************************************************************************************

W ramach zadania nr 1 zostały zakupione zestawy komputerowe dla potrzeb 2 laboratoriów:

 • Laboratorium komputerowe na Wydziale Chemicznym - sala 302
 • Laboratorium komputerowe na Wydziale Elektoroniki, Telekomunikacji i Informatyki - sala EA36

***************************************************************************************************************************************************************************************************************

W ramach przedmiotowego projektu przeprowadzono zakup specjalistycznych książek naukowych w języku angielskim. Pierwotnie planowano zamówienie 60 książek, jednakże, dzięki oszczędnościom w pozostałych zadaniach projektowych w latach 2010-2013 udało się zrealizować zakup 94 książek, które poświęcone są zagadnieniom realizowanym na studiach doktoranckich jednostek biorących udział w projekcie.

Wszystkie książki zostały zlokalizowane we właściwych filiach Bibiloteki Głównej PG (katalog BG dostępny jest pod tym LINKIEM). Poniżej znajdą Państwo wykaz zakupionych pozycji:

Wykaz książek zakupionych w 2010 roku

Wykaz książek zakupionych w 2011 roku

Wykaz książek zakupionych w 2012 roku

Wykaz książek zakupionych w 2013 roku

Projekt "Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii"
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego