Prezentacja Projektu

Zapraszamy wszystkich do zapoznania się z prezentacją naszego Projektu.
prezentacja projektu 2013

Projekt "Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii"
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego