Plan zajęć z języka angielskiego w semestrze zimowym 2014/2015

Listopad 6, 2014

Szanowni Doktoranci,

Znamy już wyniki kwalifikacji językowych, podział na grupy oraz dokładny plan zajęć w semestrze zimowym 2014/2015. Przypominamy, że zajęcia rozpoczną się po długim listopadowym weekendzie, tj. 12 listopada 2014 roku. Każda grupa odbędzie 60 godzin zajęć z języka. Wszystkie zajęcia odbywać się będą w sali nr 06/08 w Starym Gmachu WETI.

Poniżej znajdą Państwo niezbędne informacje:

PODZIAŁ NA GRUPY

PLAN ZAJĘĆ (aktualizacja 21.11.2014)

Jednocześnie informujemy, że od 12 listopada możliwe będzie wypożyczenie podręczników do nauki języka z Biura Projektu. Podręczniki są wymienione w podziale na grupy.

Projekt "Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii"
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego