New trends in biotechnology

Listopad 5, 2012

26.11.2012

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy materiały konferencyjne ze szkoły letniej "New trends in biotechnology". Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie i czynny udział w dyskusjach.

Materiały konferencyjne "New trends..."

 

05.11.2012

Zgodnie z zapowiedzią sprzed dwóch lat organizujemy drugą edycję „szkoły letniej”,
czyli jesiennej z biotechnologii. Tematem przewodnim obecnej szkoły będą
„New trends in biotechnology”. Szkoła obecna będzie powiązana z tak zwanym
wyzwaniem naukowym, gdzie studenci starszych lat będą prezentować rozwiązanie
zadanych problemów.
Program szkoły zostanie rozesłany w przyszłym tygodniu. Szkoła odbędzie się w
dniach 23-25 listopada 2012 (piątek-niedziela) w Centrum Szkoleniowo-
Rehabilitacyjnym PG w Sopocie (dawna Zatoka).
W związku z powyższym prosimy o wstępne zgłoszenia z informacją czy osoby
zainteresowane chcą pozostawać na nocleg w tym ośrodku (może to być prostsze
niż dojeżdżanie codziennie na zajęcia).
Zgłoszenia proszę kierować na adres interphd@pg.gda.pl do dnia 05 listopada 2012.

Projekt "Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii"
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego