Kursy językowe w semestrze zimowym 2014/2015

Październik 16, 2014

Szanowni Państwo, 

Ogłaszamy nabór na kursy języka angielskiego w ramach projektu "Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii". Zajęcia będą prowadzone dla doktorantów studiów stacjonarnych lat I-IV z jednostek biorących udział w projekcie:

  • Wydział Chemiczny
  • Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
  • Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
  • Instytut Maszyn Przepływowych PAN

Grupy lekcyjne będą podzielone według poziomu znajomości języka. Do tego będą potrzebne kwalifikacje wśród osób, które do tej pory w kursach nie brały udziału. Kwalifikacje na zajęcia odbędą się w dniu 22 października 2014 (środa), o godz. 9.00 w sali 06/08 w Starym Gmachu WETI. Planujemy, że zajęcia rozpoczną się od początku listopada 2014.

ZGŁOSZENIA NA ZAJĘCIA (zakończone z dniem 21.10.2014)

Projekt "Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii"
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego