Kursy językowe w semestrze zimowym 2013/2014

Październik 8, 2013

Szanowni Państwo,

W ramach projektu "Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii" prowadzone są zajęcia z języka angielskiego dla doktorantów studiów stacjonarnych lat I-IV z jednostek biorących udział w projekcie:

- Wydział Chemiczny
- Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
- Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
- Instytut Maszyn Przepływowych PAN

Zajęcia będą odbywać się w podziale na poziomy: podstawowy (poziom FCE) i zaawansowane (poziom CAE lub CPE). Zgodnie z założeniami projektu doktorant ma odbyć 120 godz. kursu językowego w ciągu roku. Dla potrzeb kursu wypożyczane są podręczniki do nauki języka na odpowiednim poziomie.

Planujemy, że zajęcia w grupach rozpoczną się w tygodniu 21-25.11.2013 i będą realizowane w sali 06/08 w Starym Gmachu WETI.

Projekt "Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii"
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego