Kursy języka angielskiego w semestrze letnim 2013/2014

Luty 3, 2014

Szanowni Państwo, 

Znamy już dokładne daty rozpoczęcia kursów języka angielskiego w semestrze letnim 2013/2014. Wspólnie ze szkołą językową "English Unlimited" uzgodniliśmy, że zajęcia rozpoczną się tydzień po początku semestru, tj. od 3.03.2014. Będziemy dążyć do tego, aby plan zajęć pozostał taki sam jak w semestrze zimowym. Zajęcia będą się dalej odbywać w sali 06/08 w starym budynku WETI.

Kwalifikacje odbędą się w dniu 25.02.2014 (wtorek) od godz. 10.00 w Starym Gmachu WETI, w sali 06/08. UWAGA! Zapisy zostały zakończone z dniem 20.02.2014. Następne zapisy na zajęcia planowane są na przyszły semestr (sem. zimowy 2014/2015).

Projekt "Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii"
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego