Kontakt

Kierownictwo Projektu:
Kierownik: dr hab. inż. Maciej Bagiński, prof. PG
Koordynator na WETI: prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski
Koordynator na WCh: prof. dr hab. inż. Andrzej Składanowski
Koordynator na WFTMS: prof. dr hab. inż. Wojciech Sadowski
Koordynator w IMP: dr hab. inż. Jacek Pozorski
Sekretarz Biura Projektu: mgr Kajetan Lewandowski

Dane kontaktowe:
Wydział Chemiczny
Politechnika Gdańska
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

Biuro Projektu znajduje się na WCh, Budynek Chemii B, pok. Nr 4.
e-mail: interphd@pg.gda.pl
telefon: +48-58-3471993

Projekt "Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii"
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego