Wydłużenie terminu konkursu na staże wyjazdowe

Szanowni Państwo,
W związku z dużym zainteresowaniem XXII konkursem na staże wyjazdowe i licznymi sygnałami o problemach z otrzymywaniem dokumentów ze strony zapraszającej Kierownik Projektu podjął decyzję o wydłużeniu konkursu stypendialnego do 23.06.2014 (poniedziałek), do godz. 15.00. Mamy nadzieję, że taka decyzja ułatwi Państwu aplikowanie o wyjazd.
Planujemy, że Rada Koordynatorów oceni zgłoszenia do końca czerwca.

Czytaj wiecej...

XXII rekrutacja na trzymiesięczne staże wyjazdowe dla doktorantów

UWAGA!: W związku z dużym zainteresowaniem XXII konkursem na staże wyjazdowe i licznymi sygnałami o problemach z otrzymywaniem dokumentów ze strony zapraszającej Kierownik Projektu podjął decyzję o wydłużeniu konkursu stypendialnego do 23.06.2014 (poniedziałek), do godz. 15.00. Mamy nadzieję, że taka decyzja ułatwi Państwu aplikowanie o wyjazd.
Szanowni Doktoranci, 
Ogłaszamy XXII rekrutację na trzymiesięczne zagraniczne wyjazdy stażowe w ramach projektu "Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na ...

Czytaj wiecej...

Wyniki XXI rekrutacji na trzymiesięczne staże wyjazdowe dla doktorantów

Szanowni Państwo, 
Znane już są wyniki XXI rekrutacji na trzymiesięczne zagraniczne staże wyjazdowe w ramach naszego projektu. Na posiedzeniu w dniu 7 kwietnia 2014 roku Rada Koordynatorów wybrała kolejne 3 doktorantki (spośród 4 zgłoszonych kandydatur), które rozpoczną wyjazdy w II i III kwartale br. Wyniki rekrutacji znajdą Państwo TUTAJ.
Jednocześnie informujemy wszystkich zainteresowanych, że najbliższy konkurs ...

Czytaj wiecej...

Zmiana zarządzenia Rektora PG

Szanowni Doktoranci, 
 
Uprzejmie informujemy, że ukazało się nowe zarządzenie Rektora PG nr 11/2014 z 24 lutego 2014 r. w sprawie: zmian w Zarządzeniach Rektora PG nr 5/2007 z 31 stycznia 2007 r. oraz nr 8/2007 z 13 lutego 2007 r. Dokument ten reguluje procedury wyjazdów doktorantów i pracowników PG. Osoby wyjeżdżające także w ramach naszego projektu powinny zapoznać się ...

Czytaj wiecej...

XXI rekrutacja na wyjazdy stażowe dla doktorantów

Szanowni Doktoranci, 
Ogłaszamy XXI rekrutację na trzymiesięczne zagraniczne wyjazdy stażowe w ramach projektu "Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii" dla doktorantów lat II-IV jednostek biorących udział w Projekcie (WCh, WETI, WFTiMS oraz IMP PAN).
Rekrutacja ta ma charakter uzupełniający do poprzedniej, ponieważ nie zostały rozdysponowane jeszcze wyjazdy z puli przeznaczonej na I ...

Czytaj wiecej...

Wyniki XX rekrutacji na trzymiesięczne staże wyjazdowe dla doktorantów

Szanowni Państwo, 
Na posiedzeniu w dniu 22 stycznia 2014 roku Rada Koordynatorów rozpatrzyła 11 wniosków doktorantów, którzy chcą wyjechać na trzymiesięczne staże wyjazdowe. Rada wybrała 8 doktorantów, którzy rozpoczną swoje staże wyjazdowe w I półroczu 2014 roku. 
Poniżej znajdą Państwo tabelę z wynikami konkursu.
WYNIKI XX REKRUTACJI NA WYJAZDY STAŻOWE

Czytaj wiecej...

Rekrutacja na staże wyjazdowe dla samodzielnych pracowników dydaktyczno-naukowych

Szanowni Państwo, 
Ogłaszamy kolejną rekrutację na wyjazdy stażowe dwumiesięczne samodzielnych pracowników dydaktyczno-naukowych wydziałów biorących udział w projekcie (WCh, WETI, WFTiMS, IMP PAN) w I połowie 2014 r.
W ramach konkursu zostanie przyznane stypendium wyjazdowe w wysokości 26 tys. zł, które służyć ma pokryciu kosztów przejazdu, utrzymania na miejscu i ubezpieczenia oraz ewentualnych opłat za uczestnictwo w szkoleniach (jeżeli takie ...

Czytaj wiecej...

XX rekrutacja na wyjazdy stażowe dla doktorantów

Szanowni Doktoranci,
Ogłaszamy kolejną, XX już rekrutację na trzymiesięczne zagraniczne wyjazdy stażowe w ramach projektu "Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii" dla doktorantów lat II-IV jednostek biorących udział w Projekcie (WCh, WETI, WFTiMS oraz IMP PAN).
W tym konkursie do rozdysponowania są wyjazdy, które ROZPOCZĄĆ się mają do końca I połowy 2014 roku (z ...

Czytaj wiecej...

Wyniki XIX rekrutacji na trzymiesięczne staże wyjazdowe dla doktorantów

Szanowni Państwo, 
Rada Koordynatorów wybrała kolejnych dwoje doktorantów na staże wyjazdowe, które rozpoczną się jeszcze w roku 2013. Jednocześnie informujemy, że był to ostatni konkurs na wyjazdy w roku 2013. Planujemy, że najbliższy konkurs ogłoszony zostanie w Grudniu 2013 i będzie obejmował wyjazdy, które rozpoczną się w I półroczu 2014 roku.
WYNIKI XIX REKRUTACJI NA STAŻE ...

Czytaj wiecej...

XIX rekrutacja na wyjazdy stażowe dla doktorantów

Szanowni Doktoranci,
Ogłaszamy XIX rekrutację na trzymiesięczne zagraniczne wyjazdy stażowe w ramach projektu "Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii" dla doktorantów jednostek biorących udział w Projekcie (WCh, WETI, WFTiMS oraz IMP PAN).
Cały czas do rozdysponowania są wyjazdy, które ROZPOCZĄĆ się mają do końca 2013 roku. W ramach konkursu przyznane zostaną stypendia ...

Czytaj wiecej...

Poprzednia stronaNastępna strona  
Projekt "Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii"
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego