Wyniki drugiej tury XXVI rekrutacji na trzymiesięczne staże wyjazdowe

Szanowni Państwo, 
W dniu 02.06.2015 roku Rada Koordynatorów rozpatrzyła wnioski doktorantów o trzymiesięczne wyjazdy stażowe, które wypłynęły w odpowiedzi na XXVI rekrutację. Staże te rozpoczną się w połowie 2015 roku. W ramach drugiej tury konkursu wpłynęło 10 wniosków, z czego zaakceptowanych zostało 6. Stypendystom gratulujemy!
Jednocześnie informujemy, że druga tura XXVI rekrutacji była ostatnim naborem na wyjazdy ...

Czytaj wiecej...

Wyniki XXVI rekrutacji na trzymiesięczne staże wyjazdowe

Szanowni Państwo, 
W dniu 25 maja 2015 Rada Koordynatorów dokonała oceny wniosków o trzymiesięczne wyjazdy stażowe, które wypłynęły w odpowiedzi na XXVI rekrutację. Staże te rozpoczną się w połowie 2015 roku. W ramach konkursu wpłynęło 6 wniosków, z czego zaakceptowanych zostało 4, zaś jeden będzie rozpatrywany w drugiej turze. Stypendystom gratulujemy!
Poniżej znajdą Państwo wyniki rekrutacji.
Wyniki XXVI ...

Czytaj wiecej...

Rekrutacja na wyjazdy zagraniczne dla samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych

Szanowni Państwo, 
Ogłaszamy kolejną rekrutację na wyjazdy stażowe dwumiesięczne samodzielnych pracowników dydaktyczno-naukowych wydziałów biorących udział w projekcie (WCh, WETI, WFTiMS, IMP PAN), które muszą zakończyć się do 20 września 2015.
W ramach konkursu zostanie przyznane stypendium wyjazdowe w wysokości 26 tys. zł, które służyć ma pokryciu kosztów przejazdu, utrzymania na miejscu i ubezpieczenia oraz ewentualnych opłat za uczestnictwo w szkoleniach ...

Czytaj wiecej...

XXVI konkurs na wyjazdy stażowe dla doktorantów

Aktualizacja 2014-05-14:
UWAGA! Kierownik projektu, w porozumieniu z Radą Koordynatorów, podjął decyzję o zmianie regulaminu dotyczącego wyjazdów doktorantów PG/IMP PAN na zagraniczny staż naukowo-dydaktyczny. Zmiany dotyczą §5 ww. dokumentu i umożliwiają doktorantom I roku wyjazd na staż w ramach projektu InterPhD. Doktoranci I roku mogą składać wnioski do 29 maja 2015 roku.
Szanowni Doktoranci, 
Otrzymaliśmy informację z NCBiR, że możemy wykonać przesunięcia ...

Czytaj wiecej...

Wyniki XXV rekrutacji na staże wyjazdowe dla doktorantów

Szanowni Państwo, 
W dniu dzisiejszym (23 marca 2015 roku) Rada Koordynatorów dokonała oceny wniosków o trzymiesięczne wyjazdy stażowe, które wypłynęły w odpowiedzi na XXV rekrutację. Staże te rozpoczną się w I połowie 2015 roku. W ramach konkursu wpłynęło 18 wniosków, z czego zaakceptowanych zostało 16. Stypendystom gratulujemy!
Poniżej znajdą Państwo wyniki rekrutacji.
Wyniki XXV rekrutacji na trzymiesięczne staże wyjazdowe
W ...

Czytaj wiecej...

XXV rekrutacja na trzymiesięczne zagraniczne wyjazdy stażowe dla doktorantów

Szanowni Doktoranci, 
Decyzją Kierownika Projektu (w porozumieniu z Radą Koodynatorów) ogłaszamy XXV rekrutację na trzymiesięczne zagraniczne wyjazdy stażowe w ramach projektu "Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii" dla doktorantów lat II-IV jednostek biorących udział w Projekcie (WCh, WETI, WFTiMS oraz IMP PAN). 
Rekrutacja obejmie wyjazdy rozpoczynające się w I i II kw. 2015 ...

Czytaj wiecej...

Wyniki XXIV rekrutacji na zagraniczne staże wyjazdowe dla doktorantów

Szanowni Państwo,
W dniu 29 grudnia 2014 roku Rada Koordynatorów oceniła wnioski, które wpłynęły w ramach XXIV rekrutacji na trzymiesięczne zagraniczne staże wyjazdowe dla doktorantów. Staże te rozpoczną się w I połowie 2015 roku. W ramach konkursu wpłynęło 9 wniosków i wszystkie zostały przez Radę zaakceptowane. Stypendystom gratulujemy!
Poniżej znajdą Państwo wyniki rekrutacji.
Wyniki XXIV rekrutacji na trzymiesięczne staże ...

Czytaj wiecej...

XXIV rekrutacja na trzymiesięczne zagraniczne wyjazdy stażowe dla doktorantów

Szanowni Doktoranci, 
Decyzją Kierownika Projektu (w porozumieniu z Radą Koodyntatorów) ogłaszamy XXIV rekrutację na trzymiesięczne zagraniczne wyjazdy stażowe w ramach projektu "Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii" dla doktorantów lat II-IV jednostek biorących udział w Projekcie (WCh, WETI, WFTiMS oraz IMP PAN). 
Rekrutacja obejmie wyjazdy rozpoczynające się jeszcze w 2014 roku (preferowane), a ...

Czytaj wiecej...

XXIII rekrutacja na trzymiesięczne staże wyjazdowe dla doktorantów

Szanowni Doktoranci, 
Decyzją Kierownika Projektu (w porozumieniu z Radą Koodyntarów) ogłaszamy XXIII rekrutację na trzymiesięczne zagraniczne wyjazdy stażowe w ramach projektu "Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii" dla doktorantów lat II-IV jednostek biorących udział w Projekcie (WCh, WETI, WFTiMS oraz IMP PAN). 
Tym razem rekrutacja obejmie wyjazdy rozpoczynające się jeszcze w 2014 roku. ...

Czytaj wiecej...

Wyniki XXII rekrutacji na zagraniczne staże wyjazdowe

Szanowni Państwo,
W dniu 3 lipca 2014 roku Rada Koordynatorów oceniła wnioski, które wpłynęły w ramach XXII rekrutacji na trzymiesięczne zagraniczne staże wyjazdowe. Staże te rozpoczną się jeszcze w II połowie 2014 roku. Spośród 7 zgłoszonych kandydatur wszystkie zostały zaakceptowane. Stypendystom gratulujemy!
Poniżej znajdą Państwo wyniki rekrutacji.
Wyniki XXII rekrutacji na trzymiesięczne staże wyjazdowe

Czytaj wiecej...

Następna strona  
Projekt "Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii"
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego