Szkoły letnie

Planuje się przeprowadzenie 16 wyjazdowych szkół letnich. Szkoły letnie mają za zadanie integrować środowisko studenckie, uczyć interakcji z innymi studentami i będą otwarte dla studentów z innych uczelni.  ematy szkół zostaną tak dobrane aby studenci z kilku lat mogli zaprezentować doniesienia w postaci plakatów i wystąpienia ustne (te ostatnie na zasadzie konkursu).
Do tej pory odbyły ...

Czytaj wiecej...

Szkoła letnia „ZJAWISKA MIĘDZYFAZOWE W TEORII I PRAKTYCE”

W dniach 24-30 czerwca 2012r. odbyła się szkoła letnia ZJAWISKA MIĘDZYFAZOWE W TEORII I PRAKTYCE zorganizowana przez Wydział Chemiczny.
 
Wyjazd doktorantów i kadry naukowej był współfinansowany ze środków Projektu.
Więcej informacji na temat szkoły letniej znajdą Państwo na stronie: http://www.pg.gda.pl/chem/sudomie/

Czytaj wiecej...

Poprzednia strona  
Projekt "Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii"
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego