Rozszerzenie zajęć „soft-skills” w projekcie AdvancedPhD na obszar „Nowoczesne Technologie”

Szanowni Doktoranci,
Z uwagi na kończący się we dn. 30.09.2015 projekt "Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w  zakresie nowoczesnych technologii" (Projekt „InterPhD”) rada koordynatorów projektu „Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020” (Projekt „Advanced PhD”) postanowiła rozszerzyć zakres oferowanych w ramach projektu zajęć ...

Zajęcia soft-skills „Historia techniki”

Szanowni Państwo, 
W ramach projektu „Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii” zostaną przeprowadzone zajęcia soft-skills pt. ”Historia techniki", które poprowadzi dr hab. inż. Dariusz Kardaś z IMP PAN. Zajęcia będą miały wymiar 6-cio godzinnego bloku, który odbędzie się we wrześniu 2015.
ABSTRAKT I PLAN ZAJĘĆ
 

Zajęcia soft-skills pt. ”Jak stworzyć innowację?”

Szanowni Państwo, 
W ramach projektu „Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii”  zostaną przeprowadzone zajęcia soft-skills pt. ”Jak stworzyć innowację?", które poprowadzi mgr inż. Jerzy Buszke z Centrum Transferu Wiedzy i Technologii PG. Zajęcia będą miały wymiar 5-cio godzinnego bloku, który odbędzie się  w dniu 2 czerwca 2015 (wtorek).
ABSTRAKT I PLAN ZAJĘĆ
 

Zajęcia soft-skills „Etyka badań naukowych”

Szanowni Państwo, 
W ramach projektu „Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii”  zostaną przeprowadzone zajęcia soft-skills pt. „Etyka badań naukowych”. 5-cio godzinny blok zajęć poprowadzi dr Andrzej Kalarus z WZiE PG. Celem zajęć jest wprowadzenie do najbardziej charakterystycznych problemów i dylematów etycznych pojawiających się w praktyce prowadzenia badań naukowych. 
Zajęcia odbędą się w dniach 28-29 kwietnia ...

Zajęcia soft-skills „The Craft of Scientific Communication”

Szanowni Państwo, 
W ramach projektu „Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii” zostaną zorganizowane zajęcia soft-skills "The Craft of Scientific Communication", które poprowadzone będą przez pracowników IMP PAN. Zajęcia te stanowią powtórzenie bloku realizowanego w 2013 roku i są rozszerzone o nowe treści związane z zagadnieniami dotyczącymi aplikowania o granty badawcze.
Zajęcia w wymiarze ...

Zajęcia soft-skills z zakresu ochrony własności intelektualnej (dla doktorantów WETI)

Szanowni Państwo, 
W ramach projektu "Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii" zostaną przeprowadzone zajęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz patentowych baz danych. Zajęcia te są dedykowane doktorantom I roku WETI i są dla nich obowiązkowe. Zajęcia zostaną poprowadzone przez p. Małgorzatę Kluczyk - Rzecznika Patentowego PG. Zajecia te - w wymiarze 10 ...

Zajęcia Soft-skills z ekonomii

Szanowni Doktoranci,
W ramach projektu „Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii” zostaną przeprowadzone zajęcia soft-skills z zakresu ekonomii przeznaczone dla doktorantów kierunków nieekonomicznych. Zajęcia w wymiarze 15 godzin przeprowadzi dr hab. Jerzy Ossowski z Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Zajęcia będą odbywać się od 2 do 30 marca 2015 roku wg planu zamieszczonego ...

Zajęcia soft-skills „Research Methodology for PhD students”

Szanowni Doktoranci, 
W ramach projektu "Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii" zostaną zorganizowane zajęcia soft-skills pt. "Research Methodology for PhD students". Zajęcia te są obowiązkowe dla doktorantów I-go roku SD na Wydziale ETI. Zajęcia poprowadzi p. dr Anna Bobkowska (WETI PG) i będą one realizowane w styczniu i lutym 2014 roku. Dla ...

Zajęcia soft-skills „Literaturowe bazy danych”

Szanowni Doktoranci, 
W ramach projektu cyklicznie prowadzone są zajęcia soft-skills z zakresu literaturowych baz danych. Zajęcia te prowadzi dr hab. inż. Maciej Bagiński, prof. PG. W tym roku odbywać się one będą w grudniu, zgodnie z planem zamieszczonym poniżej. Zajęcia będą trwać 5 godzin (3 godz. wykład + 2 godz. ćwiczenia).
Gorąco zachęcamy doktorantów, zwłaszcza I roku, ...

Zajęcia soft-skills pt. „Metodyka i techniki prowadzenia zajęć dydaktycznych”.

Szanowni Państwo,
W ramach projektu "Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii" prowadzone będą zajęcia soft-skills pt. "Metodyka i techniki prowadzenia zajęć dydaktycznych". UWAGA! Zajęcia te są obowiązkowe dla doktorantów I roku! Zajęcia te (w wymiarze 15 godzin) prowadzone będą w 3 blokach (6+6+3 godziny) przez doświadczonych wykładowców UG oraz AMW w Gdyni. ...

 

Archiwum

Projekt "Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii"
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego