Kursy językowe w semestrze letnim 2012/2013

Szanowni Państwo,
W semestrze letnim 2012/2013 będziemy kontynuować zajęcia z języka angielskiego dla doktorantów. Istniejące w semestrze zimowym będą kontynuować swoje zajęcia uzupełnione o nowe osoby lub przy odpowiedniej liczbie osób zostaną stworzone dodatkowe grupy. W tej chwili trwa ustalanie planu zajęć - będziemy dążyli, by był on taki sam, z uwzględnieniem uwag zgłaszanych do nas ...

Czytaj wiecej...

Kursy językowe w semestrze zimowym 2012/2013

Tak jak w każdym semestrze w ramach projektu "Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii" zostaną zorganizowane zajęcia dla doktorantów stacjonarnych lat I-IV z Wydziałów: Chemicznego, FTiMS, WETI oraz IMP PAN. Zgodnie z założeniami projektu doktorant ma odbyć 120 godz. kursu językowego. Dla potrzeb kursu wypożyczane są podręczniki do nauki języka ...

Czytaj wiecej...

Zajęcia z języka angielskiego w nowym semestrze

W ramach Projektu w semestrze zimowym roku akademickiego 2012/2013 planowana jest kontynuacja zajęć z języka agielskiego. Planuje się, że podział na grupy będzie następujący:

Grupy F - grupy przygotowujące do certyfikatu FCE (egzamin na FCE organizowany jest przez podmioty zewnętrzne i nie jest finansowany ze środków projektu,
Grupy A - dla doktorantów, którzy posiadają certyfikat FCE lub ...

Czytaj wiecej...

Podział na grupy z języka angielskiego

Podział na grupy z języka angielskiego (9.11.2011)
Wraz z początkiem nowego roku akademickiego rozpoczynamy kolejny semestr nauki języka angielskiego w ramach projektu "Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii".
INFORMACJA DLA OSÓB CHCĄCYCH ROZPOCZĄĆ NAUKĘ JĘZYKA W RAMACH PROJEKTU
1) W tym roku planujemy nabór nowych uczestników spośród osób z pierwszego roku studiów ...

Czytaj wiecej...

Plan zajęć

Kontynuujemy zajęcia z języka angielskiego w tym semestrze. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby plan zajęć pozostał niezmieniony w stosunku do poprzedniego semestru. Zmienione zostały sale - większość zajęć odbywać się będzie w sali 06 w Starym ETI oraz drobnym korektom uległy godziny. Zgodnie z ustaleniami ze szkołą językową zajęcia rozpoczną się w dniu 5 marca 2012. ...

Czytaj wiecej...

Poprzednia strona  
Projekt "Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii"
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego