Zakończenie kursów języka angielskiego

Szanowni Doktoranci, 
W związku z zakończeniem realizacji kursów językowych dla doktorantów w całym projekcie  "Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii" przypominamy o konieczności  zwrotu książek językowych wypożyczonych Państwu przez Biuro Projektu.
Książki należy zwracać do Biura od poniedziałku do piątku w godz. 7-15:
Wydział Chemiczny 
Budynek "Chemia B" , pok. 4 (Parter)
tel. 058 347 19 93

Czytaj wiecej...

Plan zajęć z języka angielskiego na semestr letni 2014/2015

Szanowni Państwo,
Znamy już plan zajęć z języka angielskiego na semestr letni 2014/2015. Ze względu na możliwą do wyrobienia liczbę godzin w ramach obowiązującej nas umowy zajęcia będą realizowane w miesiącach marzec-kwiecień-maj (zgodnie z załączonym harmonogramem) jeden raz w tygodniu.
Zajęcia rozpoczynają się od początku marca zgodnie z przesłanym planem.
Poniżej zamieszczamy podział grup, plan zajęć i harmonogram ...

Czytaj wiecej...

Plan zajęć z języka angielskiego w semestrze zimowym 2014/2015

Szanowni Doktoranci,
Znamy już wyniki kwalifikacji językowych, podział na grupy oraz dokładny plan zajęć w semestrze zimowym 2014/2015. Przypominamy, że zajęcia rozpoczną się po długim listopadowym weekendzie, tj. 12 listopada 2014 roku. Każda grupa odbędzie 60 godzin zajęć z języka. Wszystkie zajęcia odbywać się będą w sali nr 06/08 w Starym Gmachu WETI.
Poniżej znajdą Państwo niezbędne informacje:

Czytaj wiecej...

Kursy językowe w semestrze zimowym 2014/2015

Szanowni Państwo, 
Ogłaszamy nabór na kursy języka angielskiego w ramach projektu "Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii". Zajęcia będą prowadzone dla doktorantów studiów stacjonarnych lat I-IV z jednostek biorących udział w projekcie:

Wydział Chemiczny
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Instytut Maszyn Przepływowych PAN

Grupy lekcyjne będą podzielone według poziomu znajomości języka. ...

Czytaj wiecej...

Język angielski w semestrze letnim 2013/2014

Szanowni Państwo,
Znamy już wyniki kwalifikacji językowych, które odbyły się w dniu 25.02.2014. Poniżej zamieszczamy ich wyniki i wynikający z nich podział na grupy. Udało się  nie zmieniać planu zajęć dla grup kontynuujących zajęcia - dodano jedynie 2 nowe grupy F10 i A11. Podręczniki zostaną podane w momencie uzyskania tej informacji.
PODZIAŁ NA GRUPY
PLAN ZAJĘĆ ...

Czytaj wiecej...

Kursy języka angielskiego w semestrze letnim 2013/2014

Szanowni Państwo, 
Znamy już dokładne daty rozpoczęcia kursów języka angielskiego w semestrze letnim 2013/2014. Wspólnie ze szkołą językową "English Unlimited" uzgodniliśmy, że zajęcia rozpoczną się tydzień po początku semestru, tj. od 3.03.2014. Będziemy dążyć do tego, aby plan zajęć pozostał taki sam jak w semestrze zimowym. Zajęcia będą się dalej odbywać w sali 06/08 w starym ...

Czytaj wiecej...

Podział na grupy z języka angielskiego w semestrze zimowym 2013/2014

Szanowni Doktoranci,
Poniżej zamieszczamy podział na grupy oraz plan zajęć z języka angielskiego w ramach projektu. Informujemy, że zajęcia rozpoczną się w dniu 21.10.2013.
PODZIAŁ GRUP W SEMESTRZE ZIMOWYM 2013/2014
PLAN ZAJĘĆ W SEMESTRZE ZIMOWYM 2013/14
HARMONOGRAM ZAJĘĆ GRUP (PONIEDZIAŁEK-ŚRODA)
HARMONOGRAM ZAJĘĆ GRUP (WTOREK-PIĄTEK)

Czytaj wiecej...

Godziny kwalifikacji na języka angielski

Szanowni Państwo, 
Poniżej zamieszczamy informację na temat podziału grup kwalifikacyjnych na język angielski. Testy będą odbywać się 15.10.2013 w sali 06/08 w Starym Gmachu WETI i poprowadzą je p. Irina Antonienko i p. Jagoda Grant.
Podział na grupy kwalifikacyjne

Czytaj wiecej...

Kursy językowe w semestrze zimowym 2013/2014

Szanowni Państwo,
W ramach projektu "Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii" prowadzone są zajęcia z języka angielskiego dla doktorantów studiów stacjonarnych lat I-IV z jednostek biorących udział w projekcie:
- Wydział Chemiczny
- Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
- Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
- Instytut Maszyn Przepływowych PAN
Zajęcia będą odbywać się w podziale ...

Czytaj wiecej...

Zakończenie kursów języka angielskiego w semestrze letnim 2012/2013

Szanowni Państwo,
W lipcu 2013 roku zostaną zakończone zajęcia z języka angielskiego w roku akademickim 2012/2013. Zajęcia odbywały się w ramach 9 grup, zaś uczestniczyło w nich 86 doktorantów (wg zapisów z lutego 2013). Na ostatnich zajęciach doktoranci otrzymają certyfikaty zaliczenia semestru*. Osoby, które z różnych względów nie mogą odebrać należnego im certyfikatu są proszone o ...

Czytaj wiecej...

Następna strona  
Projekt "Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii"
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego