Język angielski w semestrze letnim 2013/2014

Luty 26, 2014

Szanowni Państwo,

Znamy już wyniki kwalifikacji językowych, które odbyły się w dniu 25.02.2014. Poniżej zamieszczamy ich wyniki i wynikający z nich podział na grupy. Udało się  nie zmieniać planu zajęć dla grup kontynuujących zajęcia - dodano jedynie 2 nowe grupy F10 i A11. Podręczniki zostaną podane w momencie uzyskania tej informacji.

PODZIAŁ NA GRUPY

PLAN ZAJĘĆ NA SEMESTR LETNI 2013/2014 (aktualizacja 27.02)

Przypominamy, że zajęcia rozpoczną się 3 marca 2014 zgodnie z planem.

Projekt "Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii"
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego