Przystąpienie do Projektu

Tutaj znajdą Państwo dokumenty dotyczące przystąpienia do projektu "Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii":

  1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
  2. Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych
  3. Formularz danych osobowych uczestnika projektu

Pobierz dokumenty (POLSKI)

Pobierz dokumenty (ENGLISH)

Dokumenty należy wypełnić elektronicznie, wydrukować i podpisać z datą nie późniejszą niż ta, kiedy skorzystali Państwo z pierwszej formy wsparcia w ramach projektu (np. data pierwszych zajęć lub data zgłoszenia na zajęcia/stypendia).

Dokumenty należy złożyć w Biurze Projektu:

Politechnika Gdańska
Wydział Chemiczny
ul. Gabriela Narutrowicza 11/12
80-233 Gdańsk
Budynek Chemia B
pok nr 4 (parter)

Dodatkowo dokument nr 3 należy przesłać w wersji cyfrowej na adres biura projektu (interphd@pg.gda.pl)

Projekt "Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii"
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego