Cele projektu

Celem ogólnym przedstawianego projektu jest przezwyciężenie problemów związanych z kształceniem doktorantów na Politechnice Gdańskiej i doprowadzenie do powstania i rozwoju interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich na PG w zakresie w/w nowoczesnych technologii co z jednej strony będzie zgodne z trendami przyjmowanymi na uczelniach w UE, a z drugiej dostarczy lepiej wykształcone kadry do pracy w innowacyjnej gospodarce w regionie i całym kraju.

Cele szczegółowe projektu, które będą realizowane w okresie 6 lat jego trwania:

  • Powstanie wspólna interdyscyplinarna platforma szkoleniowa i przeprowadzona zostanie modernizacja programów dydaktycznych na studiach doktoranckich,
  • Wszystkie nowe przedmioty zostaną opracowane i prowadzone w j. angielskim. Zostaną przeprowadzone specjalistyczne szkolenia językowe dla kadry i dla studentów,
  • Wprowadzonych zostanie szereg nowoczesnych form kształcenia (szkoły letnie, warsztaty naukowe, tzw. „wyzwania naukowe”, staże i wizyty studyjne, szkolenia w zakresie tzw. "soft skills"), które popularne są w innych krajach,
  • Wprowadzone zostaną stypendia naukowe dla części studentów (25-30%) na zasadach konkursu, co zachęci ich do podjęcia studiów doktoranckich i zwiększy ich motywację do pracy.
Projekt "Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii"
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego