Zadanie 5 – Organizacja i przeprowadzenie tzw. wyzwań naukowych dla doktorantów starszych lat

W ramach zadania nr 5 zakłada się przeprowadzenie 3 "Wyzwań naukowych", których celem będzie rozwiązanie problemu praktycznego przez grupę doktorantów.

Wszystkie aktualności dotyczące Wyzwań naukowych zamieszczane będą w zakładce "Szkoły letnie/Warsztaty"

Projekt "Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii"
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego