The development of interdisciplinary doctoral studies in modern tech. – Scholarships for PhD Students

Scholarships for PhD Students

The project provides the system of scholarships for scientific achievements for 70 PhD students annually. The scholarships will be awarded on the basis of competition which will promote the following types of scientific achievements:
- Scientific publications (especially publications listed in the ISI Master Journal List)
- Conference attendance
- Patents
- Monographs
- Innovations
- Implementation and licenses
- Achievements in the field of popularizing science.

The awarded PhD students receive a scholarship of PLN 1 500 per month, paid 10 months per year.

Projekt "Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii"
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego