The development of interdisciplinary doctoral studies in modern tech. – Contact

The project is administrated by Faculty of Chemistry GUT.

Contact information:

Faculty of Chemistry
Gdansk University of Technology
Narutowicza 11/12
80-233 Gdansk

Project Office is located in the Chemistry Building "B", def. No. 4
E-mail: interphd@pg.gda.pl
Telephone: +48-58-3471993

The Coordinators' Board Consist of 4 Coordinators of consortium members and Programme Director:

Maciej Baginski, Assoc. Prof. Programme Director
Professor Michal Mrozowski, Coordinator for the Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics (GUT)
Professor Andrzej Skladanowski Coordinator for the Chemical Faculty (GUT)
Professor Wojciech Sadowski Coordinator for the Faculty of Applied Physics and Mathematics
Jacek Pozorski, Assoc. Prof. Coordinator for the Szewalski Institute of Fluid-Flow Machinery Polish Academy of Sciences
Kajetan Lewandowski Project Office Secretary
Projekt "Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii"
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego